Kontrolling tanácsadás

A kontrolling rendszer kialakításának segítségével gyorsan és pontosan állíthat elő statisztikákat és kezelheti a szükséges adatokat. Kérje ajánlatunkat a vállalkozás dinamikus fejlődéséért!

Kontrolling rendszer

A vállalkozás dinamikus fejlődéséért

A felgyorsult világban rengeteg külső impulzus, hatás éri a vállalatvezetőt nap, mint nap. A kiváló szervezetek jellemzője, hogy rendelkeznek jövőképpel, megtervezik az odavezető stratégiát, valamint az eredményességüket jelölő kulcsmutatókat rendszeresen elemzik és a célok elérését támogató beavatkozásokat eszközölnek. A kiváló szervezetek létrejöttéhez adnak támogatást a kontrolling rendszerek, amik a cég tevékenységétől, létszámától, vállalati életszakaszától függően lehetnek egyszerűbbek és összetettebbek.

A kontrolling a sikeres vezetés eszköze. A tanácsadásunk által elősegítjük a környezeti változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást és a megteremtjük a vállalati folyamatok koordinált együttműködését a vállalat által végzett tevékenység számokkal és elemzésekkel történő értékelésnek lehetőségével, a kontrolling rendszerek és szemlélet kialakításával.
Összetett elemzés és átvilágítás

Az átvilágítás során feltárjuk a kontrolling folyamatokban rejlő esetleges kockázatokat. Konkrét megoldási javaslatokat fogalmazunk meg a fejlesztendő területeket illetően.

A szolgáltatásunk segítséget nyújt a következő kérdések megválaszolásában:
- Mit szükséges mérni?
- Milyen rendszerességgel?
Milyen eszközök és folyamatok mellett valósítsuk meg a méréseket?
Kontrolling rendszerek kialakítása, működéstámogatás
A szervezeti működés áttekintését követően kialakításra kerül a vállalat specifikus kontrolling rendszer, mely során definiáljuk a kontroll pontokat, meghatározzuk a pénzügyi és naturális mérőszámokat, felépítjük a jelentés struktúrát.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a szükséges belső erőforrás a kontrollingrendszer üzemeltetéséhez, szakértőink meghatározott rendszerességgel elkészítik a jelentéseket.
Eseti Elemzések

A vállalat életében előfordulhat, hogy egy konkrét feladat megvalósítása vagy szervezeti egység fejlesztése során ütközik akadályba.

Keresse bizalommal szakértőinket, ebben az esetben is állnak az Ön rendelkezésére. Legyen szó a teljesség igénye nélkül üzleti terv elkészítéséről, projekt megtérülés számításról, árazási modell felülvizsgálatáról, termelési kontrolling mérőszámok felállításáról; minőségi hibákhoz kapcsolódó naturális mérőszám definiálásáról.

A terület vezető tanácsadói

Kovács Péter - Crosssec
Kovács Péter
CÉGVEZETŐ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
Kovács Péter vagyok, a Crosssec cégvezetője és kontrolling tanácsadási projektek megvalósításáért felelős vezető munkatársa. A magyar és nemzetközi színtéren elsajátított számviteli és pénzügyi elméleti tudásomat a pénzügyi átvilágítások, valamint a kontrolling területén szerzett gyakorlati tapasztalattal bővítettem. Az elmúlt 8 évben számtalan sikeres projekt során támogattam vállalatvezetőket, befektetőket a stratégiai céljaik elérésében, amihez nagyban hozzájárult „nincs lehetetlen” attitűdöm. Az ügyfeleinket mindig arra ösztönzöm, hogy intuíció helyett tényadatokon alapuló döntéseket hozzanak, hisz a számok nem hazudnak.
Nagy-Németh Eszter vagyok, a Crosssec ügyvezetője és vezető tanácsadója. Vezetőként és tanácsadóként azzal foglalkozhatok, ami a legfontosabb számomra: hogyan tud a felkészült, tudatos és kompetens vezető egészséges és cselekvő közeget létrehozni, motiválni a csapatát, és rugalmasan alkalmazkodni a felgyorsult világ kihívásaihoz a vállalkozás bármely életszakaszában. Közel 2 évtizedes tapasztalom van a könnyűipari termelő szektorban, a kis-, közép- és nagyvállalati környezetben a stratégiaalkotás, szervezetfejlesztés, információmenedzsment és hatékonyságnövelési megoldások területén. Magas minőség, maximális energia és tenni akarás jellemez.

Nagy Eszter - Crosssec
Nagy-Németh Eszter
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ ÉS VEZETŐ TANÁCSADÓ

A kontrolling tanácsadás eredményei

01

A számok nem hazudnak

A turbulens gazdasági környezetben a sikeres piaci jelentlét megköveteli a vállalat vezetőitől, hogy objektív képet alkossanak a szervezet teljesítményéről.

A „számokat” alátámasztó adatok
legfőbb alapkövetelménye az egyszerűség, az átláthatóság, a megbízhatóság.
02

Adatvezérelt döntéshozatal megteremtése

A megfelelő mélységű, struktúrájú adatok rendelkezésre állását követően a méréseken keresztül lehetőségünk nyílik megismerni a vállalati folyamatokat, az alkalmazott eszköztárat, valamint a meglévő erőforrásokban rejlő lehetőségeket.
03

A kontrolling nem egyenlő a pénzügyi mutatók elemzésével

A pénzügyi mutatószámokon túl a naturális mutatószámok segítségével tudjuk pontosan beazonosítani az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat és az operatív működésben megjelenő szűkkeresztmetszetek
04

Stratégiai célok és mérőszámok

A kontrolling rendszer olyan stratégiai célokat támogató eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenőrzés, és az
információellátás összehangolása.

A vállalat által kitűzött eredménycélok visszaméréséhez nélkülözhetetlenek a jól definiált kulcs mutatók.

Kapcsolódó szolgáltatások

Vállalkozásfejlesztés
Vállalkozásfejlesztés
A vállalkozás kezdetén és a későbbi vállalati életszakaszokban más-más feladatok, kihívások kerülnek fókuszba. Ahhoz, hogy a fejlődés és a vállalkozás hosszútávon is fenntartható és eredményes működése garantálható legyen, hosszabb-rövidebb időre szükség van külső szakember bevonására. Koncepció megalkotása, a végrehajtás megtervezése, a megvalósítás támogatás és a kiértékelés külön-külön, vagy együttesen is adhatja a vállalkozásfejlesztés tanácsadás hatókörét. Néhány órás eseti konzultáció, belső műhelymunka lebonyolítását követő összefoglaló, átvilágítás és cselekvési terv készítés, de akár a projekt teljeskörű szakmai végrehajtása is lehet a tanácsadónk feladata.
Ösztönző bérezési rendszer kialakítása
Ösztönző bérezési rendszer
Teljesítménymérés, teljesítményértékelés, teljesítményhez kapcsolódó bérezés, hatékonyságnövelés, ösztönző rendszer. Tanácsadásunkkal abban segítünk, a teljesítménymérés, -elemzés és a teljesítményértékelés hatására kialakuljon a munkáltató gazdasági és szervezeti érdekeinek, valamint a munkavállalók hosszú távú elköteleződésének és motivációjának halmaza.

Elvégezzük a kialakításához és bevezetéséhez szükséges adat- és információgyűjtést, majd az adatok elemzése alapján javaslatot teszünk az optimális módszertan kialakítására és bevezetésének lépéseire. 
Szoftverbevezetés
Szoftverbevezetés
A vállalatok életében nagyon fontos szerepet töltenek be a táblázatok, folyamatábrák, eljárásrendek. A vállalkozás indításakor sokszor elegendő egy-egy feladatot, folyamatot excel-táblázatban kezelni. Azonban az adatmennyiség növekedésével, a szervezeti erőforrások bővülésével, ez már nem mindig biztosítja a működés operatív támogatását, az információk előállítását, és a kulcsmutatók elemzését. Az is lehet, hogy csak a jelenleg alkalmazott táblázatot kell átalakítani vagy fejleszteni, esetleg új szoftvert kell bevezetni, vagy a jelenlegi szoftver alkalmazási területét kiterjeszteni
Működjünk együtt!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram