Kiskorúak adatkezelése GDPR megfelelő módon

Dr. Káldi Ivett - 2022.12.01. 14:17:20

kiskoruak_adatkezelese_16x9

A gyermekek személyes adatai emelt szintű védelmet igényelnek, mivel ez a korosztály kevésbé van tisztában a személyes adatok kezelésének kockázataival, következményeivel és az adatkezeléshez kapcsolódó jogaival. De mit is jelent a gyermekkor adatvédelmi szempontból, milyen fokozott kötelezettségeket ró az adatkezelőre és mire kell figyelni gyermekkorúak adatkezelésénél? Ezekre a kérdésekre válaszolunk blogcikkünkben. 

Mikor beszélhetünk kiskorúak adatkezeléséről?

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye alapján – hasonlóan a magyar szabályozáshoz, gyermeknek minősül minden 18 életév alatti személy. A GDPR rendelet egy esetben ettől eltérően, 16 éves kortól jogszerűnek minősít egyes jognyilatkozatokat: eszerint hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, a közvetlenül gyermekeknek kínált, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások kapcsán végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg. Ezt az ún. digitális hozzájárulást a szülőnek kell tehát megadnia az adatkezelés jogszerűségéhez. A tagállamok ugyanakkor ennél alacsonyabb, de a 13. életévnél semmiképpen sem alacsonyabb életkort is megállapíthatnak.

Az online téren kívül is találkozhatunk olyan tipikus élethelyzetekkel, amikor kiskorúak adatkezelése történik. Gondoljunk csak a magántanórákra, az iskolaorvosi szolgáltatásokra, különböző nyári programokra, táborokra, szakkörökre, sportkörökre. Az ilyen tevékenységet végző szolgáltatók gyakran nem is gondolnak bele, hogy adatvédelmi szempontból különösen érzékeny területen mozognak. Sok esetben a gyermekek adatai ráadásul egyben különleges adatok is, például egészségügyi adatok, ami még tovább nehezíti a helyzetet: gyermekek egészségügyi adataival (betegségek, allergiák, érzékenységek, szedett gyógyszerek, sportsérülések, kórelőzmények) nemcsak a háziorvosok találkozhatnak, hanem a fenti körben tevékenykedő cégek, egyéni vállalkozók is.

Fényképek, videók közzététele a közösségi oldalakon, weboldalon a kiskorúakról – ugyan nem tiltott, de fokozott figyelmet érdemel. Továbbá gyakran előfordul gyermekek adatainak továbbítása másik vállalkozás felé: programszervező cég felé, étkeztetést biztosító vállalkozó felé (és máris egészségügyi adatokról beszélünk), utazásszervező cég felé – ezekről az adattovábbításokról minden esetben tájékoztatni kell az érintetteket.

18 év alatti kiskorúak adatkezelésénél, a hozzájárulás jogalap használatánál – a digitális hozzájárulás esetét leszámítva - tehát szülői hozzájárulás szükséges az adatkezelés jogszerűségéhez. Az adatkezelő felelőssége, hogy a szülői hozzájárulást beszerezze, illetve megtegye a legalapvetőbb intézkedéseket annak valódiságának ellenőrzéséhez, illetve mindezt megfelelően dokumentálja.

Jogos érdek mint jogalap?

Nem kizárt, hogy gyermekek személyes adatainak kezelésénél a jogos érdek jogalapra esik a választás. Ez nem tilos, azonban ebben az esetben különös körültekintéssel kell az érdekmérlegelési tesztet elvégezni.
Egyes esetekben jogszabályi kötelezettség a gyermekek adatait kezelni (létezik például rendelet a gyermekek nyári táboroztatásával kapcsolatban), illetve a NAIH egy korábbi határozatában jogszerűnek minősítette, hogy a digitális távoktatás keretében a tanárok kérhetik a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett fénykép és videófelvétel megküldését a diákoktól. Ilyen esetekben sem szabad azonban megfeledkezni a tájékoztatásról, mert az jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén is az adatkezelő feladata.

Természetesen a gyermekeket is megilletik azok az érintetti jogok, amelyeket a GDPR rendelet meghatároz, továbbá az adatkezelési alapelveket még körültekintőbben kell betartani: a lehető legkevesebb adatot kell tárolni a gyermekekről, a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani, ha az információ címzettje gyermek.

Adatvédelmi hatásvizsgálatot kötelező elvégezni, ha a gyermekek személyes adatainak kezelése profilozás, automatikus döntéshozatal, vagy marketing céljából, vagy a közvetlenül részükre kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások esetén. A kötelező eseteken kívül is ajánlott elvégezni a vizsgálatot, ha az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés kockázatos a gyermekekre nézve.


Összefoglalva a fentieket, gyermekeket érintő személyes adatok kezelése esetén

  • Körültekintően határozzuk meg az adatkezelés célját és jogalapját
  • Megfelelő módon és dokumentálva szerezzük be a gyermek/szülő hozzájárulását az adatkezeléshez
  • Fokozottan ellenőrizzük az érintetti jogok teljesülését
  • Figyeljünk a kommunikáció és a tájékoztató világos és gyermekek által is érthető szövegezésére
  • Adatvédelmi hatásvizsgálat minden esetben ajánlott, a súlyos kockázatot jelentő adatkezelések esetén pedig kötelező.

Rovatok: GDPR- Crosssec

Dr. Káldi Ivett

Dr. Káldi Ivett

A Crosssec Solutions adatvédelmi tanácsadójaként az Ügyfelek adatvédelmi rendelettel kompatibilis folyamatainak kialakítását és bevezetését segíti. Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos műveleteket jogi szemszögből is szemléli, hozzájárulva ezzel a tanácsadás kiteljesedéséhez. Munkája során arra törekszik, hogy az együttműködés mindkét fél megelégedésére szolgáljon, a pontosság, a naprakészség és a precizitás jegyében.

Előző cikk

Adatvédelmi incidens a Kréta rendszerében – elkerülhető?

Következő cikk

A GDPR rendelet gyakran ismételt kérdései

0 Comments

HÍRLEVÉL-FELIRATKOZÁS

Iratkozzon Fel Hírlevelünkre!

Hírlevelünkben sok olyan hasznos információval találkozhat, amelyek elengedhetetlenek egy vállalkozás szabályos és gördülékeny működéséhez.

Ahhoz, hogy fel tudjon iratkozni a hírlevelünkre, kérjük, a megcsillagozott jelölőnégyzet segítségével jelezze, hogy tudomásul veszi, hogy a Crosssec Solutions Kft. a marketing célú megkeresésről és hirlevélküldésről szóló adatkezelési tájékoztató szerint kezeli az adatait, és időnként hírlevelet küld az Ön számára. Annak érdekében, hogy elsősorban olyan témákban küldjünk hírlevelet, amelyek leginkább érdeklik Önt, kérjük jelölje, melyek ezek. Köszönjük.

Legfrissebb cikkek